Steinerpäiväkoti Punavarpunen

Meistä

Punavarpunen perustettiin Oulun steinerkoulun yhteyteen vuonna 1990. Tunnelmallisessa pihapiirissä lennelleet punavarpuset antoivat päiväkodille sen nimen. Tänä päivänä päiväkotimme toimii vanhassa puutalossa Intiössä. Meille on tärkeää, että lapsi saa kasvaa kodinomaisessa ympäristössä, jossa hänelle annetaan aikaa ja rakkautta. Punavarpusen arjessa leikitään vapaasti, ulkoillaan isolla, omalla pihalla, lauletaan, leivotaan, taiteillaan ja tehdään retkiä. Päiväkodissamme käytetyt luonnonmukaiset materiaalit, tuoksut ja värit herättelevät lasten kehittyviä aisteja. Punavarpusen toiminta perustuu steinerpedagogiikalle. Päiväkotiamme ylläpitää Oulun Steiner-päiväkodin kannatusyhdistys ry.

Arvot ja steinerpedagogiikka

Lapsi viettää suuren osan lapsuudestaan päiväkodissa. Hyvän fyysisen hoivan lisäksi lapsi tarvitsee rakastavan, kunnioittavan ja kiireettömän ilmapiirin, joka luo turvallisuuden tunteen ja tukee lapsen omaa kokonaisvaltaista kasvua. Punavarpunen pyrkii olemaan lapselle mahdollisimman kodinomainen päiväkoti, jossa isot ja pienet muodostavat suuren sisarusparven. Päiväkodissa eletään kodin arkea askareineen ja annetaan tilaa lapsen leikeille ja sadun hohteelle. Kotoisat askareet ja lapsen huomioiva kiireettömyys ovat pohja, jolle kaikki pedagoginen toiminta rakentuu.

Steinerpedagogiikan kulmakivet ovat rytmi, jäljittely ja leikki. Rytmisyydellä on olennainen osa varhaiskasvatuksessa. Päivittäin ja viikoittain toistuva toiminta luo turvaa ja liittää lapsen aikaan. Rytmisyys sekä vuodenkierron ja luonnon seuraaminen näkyvät eri tavoin päiväkotimme arjessa ja vuodenajan juhlissa. Tarinat ovat osa lapsen kasvua, mikä näkyy yhteisissä aamupiireissä, satuhetkissä, leikeissä, vuodenajan juhlissa ja vuosittain lapsen syntymäpäivänä kerrottavana tarinana kuluneesta ja sitä edeltäneestä ajasta.

Punavarpusessa on joka päivä tilaa ja aikaa leikille. Vapaa leikki, joka syntyy lapsen vapaasta tahdosta toimia, muotoutuu lapsen omien tarpeiden mukaan. Leikin kautta lapsi harjoittaa monia taitoja ja rakentaa maailmaansa. Pitkäkestoisessa leikissä toisten kanssa kehittyvät niin sosiaaliset taidot, luovuus kuin ongelmanratkaisukykykin. Lapsi leikkii itsensä maailmaan.

Lue lisää steinerpedagogiikasta täältä:

Arvot ja steinerpedagogiikka

Lapsi viettää suuren osan lapsuudestaan päiväkodissa. Hyvän fyysisen hoivan lisäksi lapsi tarvitsee rakastavan, kunnioittavan ja kiireettömän ilmapiirin, joka luo turvallisuuden tunteen ja tukee lapsen omaa kokonaisvaltaista kasvua. Punavarpunen pyrkii olemaan lapselle mahdollisimman kodinomainen päiväkoti, jossa isot ja pienet muodostavat suuren sisarusparven. Päiväkodissa eletään kodin arkea askareineen ja annetaan tilaa lapsen leikeille ja sadun hohteelle. Kotoisat askareet ja lapsen huomioiva kiireettömyys ovat pohja, jolle kaikki pedagoginen toiminta rakentuu.

Steinerpedagogiikan kulmakivet ovat rytmi, jäljittely ja leikki. Rytmisyydellä on olennainen osa varhaiskasvatuksessa. Päivittäin ja viikoittain toistuva toiminta luo turvaa ja liittää lapsen aikaan. Rytmisyys sekä vuodenkierron ja luonnon seuraaminen näkyvät eri tavoin päiväkotimme arjessa ja vuodenajan juhlissa. Tarinat ovat osa lapsen kasvua, mikä näkyy yhteisissä aamupiireissä, satuhetkissä, leikeissä, vuodenajan juhlissa ja vuosittain lapsen syntymäpäivänä kerrottavana tarinana kuluneesta ja sitä edeltäneestä ajasta.

Punavarpusessa on joka päivä tilaa ja aikaa leikille. Vapaa leikki, joka syntyy lapsen vapaasta tahdosta toimia, muotoutuu lapsen omien tarpeiden mukaan. Leikin kautta lapsi harjoittaa monia taitoja ja rakentaa maailmaansa. Pitkäkestoisessa leikissä toisten kanssa kehittyvät niin sosiaaliset taidot, luovuus kuin ongelmanratkaisukykykin. Lapsi leikkii itsensä maailmaan.

Lue lisää steinerpedagogiikasta täältä:

Yhteisö

Steinerpedagogiikkaan kuuluva yhteisöllisyys näkyy päiväkodissamme esimerkiksi niin, että juhlimme vuodenkiertoa yhdessä, osallistumme myyjäisiin, järjestämme yhteisötapahtumia ja olemme aidosti kiinnostuneita toisistamme. Kaikki perheet ovat tervetulleita osallistumaan päiväkotimme luomiseen omien voimavarojensa mukaan. Osallistua voi monella tapaa ja kaikki toiminta on vapaaehtoista, mutta todella toivomme, että perheet olisivat näkyvä osa päiväkotimme toimintaa omina itsenään. Me yhdessä teemme Punavarpusen!

Steinerpäiväkoti Punavarpusta ylläpitää Oulun Steiner-päiväkodin kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen johtokunta toimii päiväkodin taustatukena, seuraa taloutta ja päättää yleisistä linjoista. Johtokunta valitaan vuosittain päiväkodin työntekijöistä ja vanhempien edustajista.

Haluatko tukea toimintaamme liittymällä yhdistyksen jäseneksi tai kannatusjäseneksi.
Haluatko ehdottaa yhteistyötä kanssamme?

Tilavuokraus

Vuokraamme päiväkotimme tunnelmallisia toimitiloja pieniä juhlia sekä harrastus- ja kurssitoimintaa varten. Vanhojen mäntyjen ympäröimä puutalo sijaitsee historiallisella kasarmialueella Oulun Intiössä.

Päiväkoti Punavarpusen tilat sopivat hyvin esimerkiksi pieniä syntymäpäivä- tai nimiäisjuhlia varten, erilaiseen taidetoimintaan, vaikkapa jooga- tai meditointituntien tai kurssien ja retriittien pitämiseen. Kesäaikana on mahdollisuus myös pitempään vuokraukseen.

Tilavuokrauksesta vastaa Oulun Steiner-päiväkodin kannatusyhdistys ry:n johtokunta.